DASAR PENSWASTAAN PDF

View Homework Help – Dasar-Penswastaan from CENTER OF MGT at INTI International College Subang. Dasar Penswastaan Dasar Penswastaan. View Notes – DASAR from PA at Sekolah menengah kebangsaan bukit jambul. DASAR PENSWASTAAN Latar Belakang. Dasar penswastaan. Front Cover. Norsiah Yusof. – QR code for Dasar penswastaan. Title, Dasar penswastaan. Author, Norsiah Yusof. Published,

Author: Daikus Fenrilar
Country: Colombia
Language: English (Spanish)
Genre: Medical
Published (Last): 27 February 2018
Pages: 133
PDF File Size: 4.82 Mb
ePub File Size: 17.12 Mb
ISBN: 702-7-80141-662-1
Downloads: 87918
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shaktijar

Pilih Bahasa Bahasa Melayu English. Apakah kaedah-kaedah yang terdapat dalam melaksanakan projek kerjasama awam swasta PPP? Contoh bagi kaedah ini ialah Mardec Bhd.

Kaedah ini melibatkan penggunaan kepakaran pengurusan sektor swasta untuk mengurus sesuatu aktiviti atau melaksanakan perkhidmatan yang sebelum itu dijalankan sendiri oleh kerajaan secara kontrak jangka pendek. Apakah syarat umum yang perlu dipenuhi untuk melaksanakan projek PPP?

Pihak syarikat akan dibenar mengutip caj atau fi daripada pengguna yang akan menggunakan perkhidmatan tersebut secara tidak langsung daripada pihak perantaraan, biasanya institusi Kerajaan. Bentuk penswastaan ini boleh melibatkan penjualan sebahagian atau keseluruhan ekuiti sesuatu syarikat. Syarikat akan mengendalikan kemudahan tersebut bagi satu tempoh konsesi tertentu dan ianya akan diserah balik kepada Kerajaan tanpa kos di akhir tempoh konsesi berkenaan. Apakah kriteria kelayakan syarikat dan peneraju untuk melaksanakan projek PPP?

Dasar Penswastaan

Contoh projek yang menggunakan kaedah ini ialah penyelenggaraan Jalan Persekutuan dan perkhidmatan sokongan hospital bagi hospital Kerajaan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Melibatkan pemindahan aset yang dimiliki oleh agensi atau syarikat kerajaan kepada pihak swasta untuk membolehkan syarikat berkenaan mengambil ;enswastaan dan meneruskan aktiviti komersil entiti yang telah diswastakan.

  ANATOMIA VETERINARIA SISSON Y GROSSMAN PDF

Melibatkan pembinaan sesuatu kemudahan awam oleh pihak swasta dengan pembiayaan sendiri.

Kaedah ini melibatkan syarikat swasta membiayai pembinaan dan mengendalikan kemudahan tanpa menyerahkan aset tersebut kepada Kerajaan. Ia boleh melibatkan pemindahan sama ada penswastawn komponen organisasi tersebut tanggungjawab pengurusan, aset dan kakitangan atau sebahagian daripada komponennya.

Kaedah ini melibatkan pembayaran oleh Kerajaan bagi perkhidmatan tersebut untuk suatu tempoh konsesi dan melibatkan pemindahan kakitangan, tanggungjawab pengurusan dan aset mudah alih kepada syarikat swasta yang berkenaan. Penjualan ekuiti adalah khusus bagi syarikat Kerajaan dan melibatkan pemindahan hakmilik serta tanggungjawab pengurusan, aset beserta atau tanpa tanggungan dan kakitangan.

Kementerian Hal Ehwal Ekonomi |

Objektif utama dasar ini adalah untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kecekapan dan produktiviti, mengecilkan saiz perkhidmatan awam dan mengurangkan penglibatan sektor awam dalam ekonomi serta ke arah pencapaian matlamat penyusunan semula masyarakat dengan menggalakkan penglibatan masyarakat Bumiputera dalam sektor perindustrian dan perdagangan.

Kaedah ini juga melibatkan pembangunan tanah secara usahasama yang mana tanah tidak dipindah milik kepada syarikat tetapi hartanah yang siap dibangunkan akan dijual terus kepada orang awam. Syarikat SPV perlu mempamerkan tahap inovasi yang sesuai yang dapat menyumbang kepada kualiti perkhidmatan yang disediakan serta penswsstaan nilai ekonomik kepada pembeli perkhidmatan.

  CATALOGO THUN NATALE 2012 PDF

Bergantung kepada model perniagaan, kebiasaannya di antara 15 — 25 tahun.

Kaedah ini melibatkan syarikat swasta membina kemudahan untuk Kerajaan seperti pejabat dan kuarters dan sebagai balasan Kerajaan akan memindah milik tanahnya kepada syarikat. Kaedah ini digunakan bagi penswastaan projek yang secara tradisinya dilaksanakan oleh sektor awam seperti projek infrastruktur dan kemudahan awam.

Syarikat SPV perlu membuktikan ia mempunyai keupayaan bukan sahaja untuk membina aset dan mengurus risiko tetapi juga menyelenggara aset tersebut; dan.

Dalam tempoh konsesi, syarikat dibenar mengenakan caj kepada pengguna kemudahan atau perkhidmatan berkenaan. Pulangan kepada Kerajaan adalah dalam bentuk in-kind dan bayaran tunai.

Penjualan aset boleh melibatkan aset yang dimiliki oleh apa jua organisasi Kerajaan sama ada syarikat atau lain-lain entiti.

Kaedah ini digunakan bagi menukar taraf agensi Kerajaan menjadi sebuah syarikat di bawah Akta Syarikat dengan ekuiti syarikat dipegang sepenuhnya Kerajaan melalui Menteri Kewangan Dawar. Dasar Penswastaan telah dilancarkan pada tahun sebagai usaha ke arah meningkatkan peranan sektor swasta dalam pembangunan ekonomi negara.

Contoh projek yang menggunakan kaedah ini ialah lebuhraya bertol, perkhidmatan rel ringan dan pembetungan.